اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(55):نحوه برگزاری آزمون دروس تربيت بدنی و ورزش1(نيمسال دوم98-99)

اطلاعیه آموزشی(55):نحوه برگزاری آزمون دروس تربيت بدنی و ورزش1(نيمسال دوم98-99)
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹- ۰۴:۲۰:۱۰نحوه-برگزاری-آزمون-دروس-تربیت-بدنی-و-ورزش1(نیمسال-دوم98-99)

12345