اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(54): حذف دروس صرفا عملی

اطلاعیه آموزشی(54): حذف دروس صرفا عملی
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹- ۰۳:۴۳:۱۰34-حذف-دروس-صرفا-عملی-با-رعایت-سقف-مجاز-حذف-اضطراری-در-نیسمال-3982

12345