اخبار و رويدادها: (&(&( اعلام اخبار و اطلاعیه های دانشکده مهندسی برق در کانال سروش )&)&)

(&(&( اعلام اخبار و اطلاعیه های دانشکده مهندسی برق در کانال سروش )&)&)
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹- ۰۵:۴۳:۲۱** قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی برق و رباتیک** دانشجویان گرامی می توانند کلیه اخبار و اطلاعیه های جدید دانشکده برق را از کانال سروش به آدرس @electricalfacultysut دریافت نمایند.

** قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی برق و رباتیک**
دانشجویان گرامی می توانند کلیه اخبار و اطلاعیه های جدید دانشکده برق را از کانال سروش به آدرس @electricalfacultysut دریافت نمایند.
12345