اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(8):آخرين مهلت پيش ثبت نام خوابگاه شهريور
ورود به سايت

اطلاعیه دانشجویی(8):آخرين مهلت پيش ثبت نام خوابگاه شهريور
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹- ۰۳:۳۶:۳۰قابل توجه دانشجويان كارشناسی غيربومی كه در نيمسال دوم 99-98 دروس عملی و آزمايشگاهی اخذ نموده و طبق اطلاعيه معاونت آموزشی، در شهريورماه 99 می بايست دروس خود را به صورت حضوری بگذرانند: 

پيرو اطلاعيه های قبلی در خصوص پيش ثبت نام خوابگاه، آخرين مهلت پيش ثبت نام حداكثر تا 99/05/21 تمديد می گردد. بديهی است پس از تاريخ ذكر شده به دليل لزوم برنامه ريزی مناسب و محدوديت زمانی، امكان ثبت نام و بهره مندی از خوابگاه نخواهد بود.

12345