اخبار و رويدادها: اطلاعيه دانشجویی (7): پيش ثبت نام خوابگاه هاي ملكي و خودگردان شهريورماه 99

اطلاعيه دانشجویی (7): پيش ثبت نام خوابگاه هاي ملكي و خودگردان شهريورماه 99
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹- ۰۷:۲۳:۱۷اطلاعيه دانشجویی (7): پيش ثبت نام خوابگاه هاي ملكي و خودگردان شهريورماه 99

بدينوسيله به اطلاع دانشجويــان كارشناسي داراي دروس عملي و آزمايشگاه متقاضي استفاده از خوابگاه در شهريورماه 99 مي رساند، با عنايت به شيوع ويروس كرونا و لزوم رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت علوم و مصوبات دانشگاه، نحوه واگذاري خوابگاه ها، با رعايت اصول فاصله گذاري اجتماعي به صورت 1 و 2 نفره در هر اتاق خواهد بود.

لذا اين عزيزان مي توانند از تاريخ 99/5/09 لغايت 99/5/19 به سامانه الكترونيكي خدمـات دانشجويي به نشاني: http://stu.shahroodut.ac.ir مراجـعـه و در قسمت اسكان فوق العاده نسبـت به پيش ثبت نام در هر يك از دو نيمه اول، دوم يا هر دو نيمه شهريورماه اقدام نمايند.

آخرين مهلت پيش ثبت نام تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 05/19/ 99 مي باشد.

در صورت بروز هرگونـه مشكـل در مراحـل ثبت نـام الكترونيكـي، مي توانند موضوع را از طريق ارسال پيام در سامانه الكترونيكي خدمات دانشجويي پيگيري نمايند.

12345