اخبار و رویدادها: اطلاعیه پژوهشی(8):پذيرش 2 نفر امريه مربوط به دفتر ارتباط با صنعت

اطلاعیه پژوهشی(8):پذيرش 2 نفر امريه مربوط به دفتر ارتباط با صنعت
سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹- ۰۴:۳۳:۴۸به استحضار مي رساند وزرات عتف از بين مشمولين خدمت وظيفه كه در تاريخ 01/ 08/ 1399 به خدمت اعزام مي گردند 2 نفر به صورت امريه پذيرش و پس از 2 ماه آموزشي به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت گذراندن 22 ماه باقي مانده خدمت سربازي معرفي مي نمايد.

شرايط افراد متقاضي:

  • داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري
  • داراي حداقل 6 ماه سابقه فعاليت در آزمايشگاه به عنوان دستيار آزمايشگاه و يا همكار پژوهشي در يك پروژه ملي، دفاعي و نوآورانه
  • سپري نشدن بيش از يك سال از تاريخ دانش آموختگي
  • داشتن برگ اعزام به خدمت براي تاريخ 01/ 08/ 1399
  • داشتن مهارت هاي مورد نياز مرتبط با رشته تخصصي

زمان بندي:

  • ثبت نام در سامانه امريه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به آدرس amriye.msrt.ir از 01/ 05/ 1399 تا 18/ 05/ 1399
  • اعلام نتيجه بررسي اوليه: 26/ 05/ 1399
  • تاريخ مصاحبه: 03/ 06/ 1399

با تشكر

مدير امور فناوري و ارتباط با صنعت

12345