اخبار و رويدادها: ((((( اطلاعیه های ترم تابستان در بخش تابلو اعلانات )))))

((((( اطلاعیه های ترم تابستان در بخش تابلو اعلانات )))))
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹- ۰۵:۰۹:۲۹ترم تابستان

جهت رویت اطلاعیه های ترم تابستان به تابلو اعلانات دانشکده ( در سایت ) مراجعه نمایند
12345