اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری دانشكده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹- ۰۷:۱۰:۵۴

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه

محمد پرهیزکار یعقوبی دانشجوی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه‌ی عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد پرهیزکار یعقوبی دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه، در روز پنج شنبه 19 تیر ماه جاری از رساله‌ی خود تحت عنوان "تحلیل ترموالاستیک پوسته‌هاي استوانه‌اي ضخیم متغیر FGM پیزوالکتریک به كمک نظریه‌ي تغییر شکل برشی مرتبه‌ي اوّل" با راهنمایی دکتر مهدی قنّاد، دانشیار گروه جامدات و طراحی کاربردی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک این دانشگاه دفاع نمود.

این رساله براساس نظر داور خارجی پروفسور محمد شرعیات استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و همچنین دکتر حمیدرضا ایپک‌چی دانشیار و دکتر محمدباقر نظری استادیار گروه جامدات و طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان داوران داخلی به كسب درجه‌ی عالی نائل شد.

چکیده:

در این پژوهش یک حل تحلیلی به کمک تئوری اغتشاشات برای پوسته‌های استوانه‌ای جدار متغیر ناهمگن پیزوالکتریک که تحت بارگذاری مکانیکی، حرارتی و الکتریکی قرار داشتند، ارائه گردید. با استفاده از حل تحلیلی ارائه شده، بررسی آثار بارگذاری، تغییر پروفیل ضخامت استوانه و ناهمگنی مواد بر روی رفتار مکانیکی، الکتریکی و حرارتی انجام شد. از این حل تحلیلی می‌توان به عنوان یک تابع هدف جهت بهینه‌سازی بهره برد و سازه‌ای با رفتار مطلوب طراحی کرد.

شایان ذکر است؛ 6 مقاله‌ی معتبر شامل چهار مقاله‌ی ISI در ژورنال‌های زیر و دو مقاله علمی- پژوهشی داخلی و ISC از جمله دستاوردهای پژوهشی این رساله بوده است.

1- International Communications in Heat and Mass Transfer (Q1, ISI, Scopus)

2- International Journal of Pressure Vessels and Piping (Q2, ISI, Scopus)

3- Journal of Intelligent Material Systems and Structures (Q2, ISI, Scopus)

4- Journal of Computational Applied Mechanics (ISI, Scopus)

5- Mechanics of Advanced Composite Structures (ISC, Scopus)

6- نشریه‌ی مهندسی مکانیک امیرکبیر (علمی-پژوهشی، ISC)

همچنین پرهیزکار یعقوبی در دوره دکترای خود، موفق به چاپ 3 مقاله‌ی معتبر دیگر علاوه بر 6 مقاله‌ مذکور، شامل دو مقاله‌ی ISI و یک مقاله علمی- پژوهشی داخلی شده است.

 photo_۲۰۲۰-۰۷-۰۹_۲۰-۱۷-۲۰

12345