اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(37): زمان انتخاب واحد درس كارآموزی در تابستان 1399

اطلاعیه آموزشی(37): زمان انتخاب واحد درس كارآموزی در تابستان 1399
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹- ۰۷:۰۷:۳۰23--اطلاعیه-مهلت-انتخاب-واحد--کارآموزی-در-تاستان-1399

تذكرات مهم:
1- انتخاب واحد كارآموزی خارج از تاريخ اعلام شده ميسر نبوده و قابل تمديد نمی باشد.
2-در بازه زمانی فوق الذكر اخذ هرگونه گزارش از سيستم گلستان منوط به تغيير ترم به 3982 می باشد.

12345