اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(36): برگزاری امتحانات درس تربيت بدنی و ورزش 1 دانشجويان بومی در تيرماه 1399

اطلاعیه آموزشی(36): برگزاری امتحانات درس تربيت بدنی و ورزش 1 دانشجويان بومی در تيرماه 1399
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹- ۰۶:۵۷:۱۴22---زمان-برگزاري-امتحانات-عملي-درس-تربيت-بدني-و-ورزش-1-دانشجويان-بومي-در-تيرماه-1399

12345