اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(35): برگزاری ترم تابستان 1399 در دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه آموزشی(35): برگزاری ترم تابستان 1399 در دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹- ۰۶:۴۸:۵۶اطلاعیه-برگزاری-ترم-تابستان-سال-تحصیلی-99-1398-(تابستان-99)-در-دانشگاه-صنعتی-شاهرود

12345