اخبار و رویدادها: اطلاعیه پژوهشی(6):تاسيس و راه اندازی و آدرس كانال مركز هدايت شغلی و كاريابی تخصصی

اطلاعیه پژوهشی(6):تاسيس و راه اندازی و آدرس كانال مركز هدايت شغلی و كاريابی تخصصی
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹- ۰۷:۴۰:۲۶



به اطلاع می رساند "مركز هدایت شغلی و كاریابی تخصصی دانشگاه صنعتی شاهرود" به عنوان اولین و تنها مركز كاریابی تخصصی دانشگاهی در استان سمنان، تأسیس و راه‌اندازی گردیده و طی مكاتبات انجام شده با صنایع مختلف استان، فرصت های شغلی متعددی توسط این مركز دریافت شده است. لذا از تمامی متقاضیان و كارجویان دعوت می شود اطلاعات خود را جهت بررسی برای مركز ارسال و به منظور كسب اطلاعات بیشتر از طریق راه های ارتباطی ذیل با ما در ارتباط باشند؛

:white_check_mآدرس صفحه مركز كاریابی دانشگاه صنعتی شاهرود:
https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=83

:inbox_traلینك تكمیل و ارسال اطلاعات كارفرمایان:
https://bit.ly/2A7w80X

:inbox_trayلینك تكمیل و ارسال اطلاعات كارجویان:
https://bit.ly/3h25hno

:ange لینك عضویت در كانال:
:id:Jobcenter_ShahroodUT@
:ange
:angerآدرس ایمیل:
jobcenter@shahroodut.ac.ir

آدرس دفتر مركز هدایت شغلی و كاریابی تخصصی: پردیس مهندسی، ساختمان مركز رایانه و محاسبات خوارزمی، طبقه اول

آدرس دفتر ارتباط با صنعت: پردیس مهندسی، ساختمان معاونت پژوهش و فناوری، طبقه دوم

كارشناس مركز كاریابی: خانم نوروزی ؛ شماره تلفكس: 32300330

با تشكر
مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت

12345