اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی(10): اعلام نياز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان جهت انتقال نيرو

اطلاعیه روابط عمومی(10): اعلام نياز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان جهت انتقال نيرو
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹- ۰۷:۲۳:۱۶اعلام نياز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان جهت انتقال نيرو از ساير دستگاه هاي اجرايي به اين سازمان

انتقال نيرو 

اعلام نياز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان جهت انتقال نيرو از ساير دستگاه های اجرايی به اين سازمان

جهت اطلاع از شرايط فایل پیوست را مطالعه بفرمایید. 

اعلام نياز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت انتقال نيرو از ساير دستگاه های اجرايی به اين سازمان

12345