اخبار و رویدادها: اطلاعیه پژوهشی( 5): دومین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع

اطلاعیه پژوهشی( 5): دومین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹- ۰۸:۲۶:۱۴دومین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع

اطلاعیه

 

اطلاعات مربوط به ( دومین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع ) برای مشارکت دانشجویان و اعضای هیات علمی به پیوست درج می شود.

 

دومین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع

 

اطلاع رسانی نمایشگاه

12345