اخبار و رويدادها: دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا

دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹- ۰۴:۱۸:۰۵

دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع برترین دانشگاه های جوان دنیا

بر اساس نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز، ۲۰ دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع ۴۰۰ دانشگاه جوان برتر دنیا حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جوان در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد، بر اساس این رتبه بندی ۲۰ دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع ۴۰۰ دانشگاه جوان برتر دنیا حضور یافتند.

نظام رتبه‌بندی آموزش عالی تایمز برای رتبه‌بندی دانشگاه جوان ۲۰۲۰ از همان روشی که دانشگاه‌های جهان را ارزیابی می‌کند، استفاده کرده و مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها «تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشم انداز بین‌المللی» را مورد ارزیابی قرار داده است. اما در این رتبه‌بندی خاص، دانشگاه‌هایی با قدمت کمتر از ۵۰ سال مدنظر هستند که در این میان دانشگاه صنعتی شاهرود با کسب رتبه 301-350 جزو 350 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.

پايگاه رتبه بندي تايمز يكي از نظام‌هاي معتبر بين المللي است كه از سال ۲۰۰۴ مراكز آموزش عالي را در سرتاسر جهان مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي‌دهد. اين رتبه بندي از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معيار كلي آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بين المللي با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.

جدول بر اساس ۱۳ شاخص عملكردي همانند شاخص‌هاي رتبه بندي دانشگاه‌هاي جهان است، اما مقياس شهرت به دليل تراز سن دانشگاه تعديل شده است.

 

9

12345