اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(32):اعلام تغيير درفرآيند تاييد دانشنامه دانش آموختگان داخل در سامانه سجاد

اطلاعیه آموزشی(32):اعلام تغيير درفرآيند تاييد دانشنامه دانش آموختگان داخل در سامانه سجاد
سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹- ۰۳:۱۳:۵۸28838

12345