اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(29):تمديد پذيرش دكتری بدون آزمون سال 99

اطلاعیه آموزشی(29):تمديد پذيرش دكتری بدون آزمون سال 99
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹- ۰۸:۲۴:۴۲بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند؛ دانشگاه صنعتي شاهرود جهت مساعدت با دانشجويان پذيرش بدون آزمون دكتری سال 99 را براساس شرايط پيوست تمديد نموده است. جهت اطلاع فایل های ذیل را مطالعه نمایید:

تمدید پذیرش بدون آزمون دکتری سال 99

Shivenameh-phd99

رشته های بدون آزمون دکتری 99

12345