اخبار و رویدادها: مراسم تكريم آقاي دكتر عامريان و معارفه آقاي دكتر درخشان به عنوان رئيس دانشكده كشاورزي

مراسم تكريم آقاي دكتر عامريان و معارفه آقاي دكتر درخشان به عنوان رئيس دانشكده كشاورزي
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹- ۰۸:۰۲:۱۷12345