اخبار و رویدادها: مراسم تكريم آقاي دكتر يونسيان و معارفه آقاي دكتر رضا اندام به عنوان رئيس دانشكده تربيت بدني

مراسم تكريم آقاي دكتر يونسيان و معارفه آقاي دكتر رضا اندام به عنوان رئيس دانشكده تربيت بدني
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹- ۰۷:۰۰:۴۹12345