اخبار و رویدادها: اطلاعیه روابط عمومی(8):خريد لوازم برقی دارای برچسب مصرف انرژی و علامت استاندارد

اطلاعیه روابط عمومی(8):خريد لوازم برقی دارای برچسب مصرف انرژی و علامت استاندارد
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹- ۰۸:۳۱:۲۸

اطلاعیه روابط عمومی(8):خريد لوازم برقی دارای برچسب مصرف انرژی و علامت استاندارد

پویش اجتماعی هراشتراک برق، یک نیروگاه مجازی

8269-2

12345