اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(7): نصب سايبان كولر جهت صرفه جويي در مصرف برق

اطلاعیه روابط عمومی(7): نصب سايبان كولر جهت صرفه جويي در مصرف برق
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹- ۰۸:۲۶:۴۸

اطلاعیه روابط عمومی(7): نصب سايبان كولر جهت صرفه جويي در مصرف برق

پویش اجتماعی هراشتراک برق، یک نیروگاه مجازی

7951-2

12345