اخبار و رویدادها: انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود با اداره کل استاندارد استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود با اداره کل استاندارد استان سمنان
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹- ۰۶:۱۰:۵۵12345