اخبار و رویدادها: مراسم تکریم و بازنشستگی دکتر محمود رحیمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع

مراسم تکریم و بازنشستگی دکتر محمود رحیمی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹- ۰۵:۵۳:۲۱12345