اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرهنگی(4):فعال شدن سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثارگر

اطلاعیه فرهنگی(4):فعال شدن سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثارگر
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹- ۰۶:۱۹:۴۸به اطلاع دانشجويان محترم شاهد وايثارگردانشگاه صنعتی شاهرود می رساند،سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهدوايثارگر(portal.saorg.ir)ازروزسه شنبه 99/3/20لغايت99/4/20 فعال و آماده ثبت درخواست متقاضی انتقال و ميهمانی براي مقطع ورودی های سال 1398و ماقبل فعال می باشد،لذا،نسبت به ثبت درخواست اقدام وكدرهگيری دريافت ونتيجه بررسی رادرزمان مقررازطريق همان سايت بادرج كدرهگيری مشاهده نمايد.

12345