اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرهنگی(3): اعلام فعاليت سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثارگر

اطلاعیه فرهنگی(3): اعلام فعاليت سامانه نقل وانتقال دانشجويان شاهد وايثارگر
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹- ۰۳:۵۸:۰۱24657-3

24657

12345