اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(22): برگزاری امتحانات به صورت غيرحضوری

اطلاعیه آموزشی(22): برگزاری امتحانات به صورت غيرحضوری
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹- ۰۷:۵۴:۵۹اطلاعیه-برگزاری-امتحانات-پایان-نیمسال-دوم-99-98-اطلاعیه-شماره--15-

12345