اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(21): استفاده از تسهيلات بنياد نخبگان مبنی بر ثبت نام و تنشكيل پرونده در سامانه بنياد نخبگان

اطلاعیه آموزشی(21): استفاده از تسهيلات بنياد نخبگان مبنی بر ثبت نام و تنشكيل پرونده در سامانه بنياد نخبگان
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹- ۱۰:۳۰:۲۵ 

متن-اطلاعیه-99-1

متن-اطلاعیه-99-2

 

12345