اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(20): تمديد پذيرش دكتری بدون آزمون سال 99
ورود به سايت

اطلاعیه آموزشی(20): تمديد پذيرش دكتری بدون آزمون سال 99
سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۰۸:۵۷:۱۹بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند؛ دانشگاه صنعتي شاهرود جهت مساعدت با دانشجويان پذيرش بدون آزمون دكتریسال 99 را براساس شرايط پيوست تا پايان خرداد ماه 99 تمديد نموده است. جهت اطلاع فایل های ذیل را مطالعه نمایید:

Etelaeyeh-phd99

Shivenameh-phd98_2

رشته های بدون آزمون دکتری 99

12345