اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی (18): عدم انجام ارزشيابی دروس صرفاً عملی

اطلاعیه آموزشی (18): عدم انجام ارزشيابی دروس صرفاً عملی
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۱۰:۴۱:۴۱اطلاعیه آموزشی (18): عدم انجام ارزشيابی دروس صرفاً عملی

عدم انجام ارزشيابي دروس صرفاً عملي

12345