اخبار و رويدادها: اطلاعیه آموزشی(15): نحوه ارزيابی دروس نظری مقطع كارشناسی
ورود به سايت

اطلاعیه آموزشی(15): نحوه ارزيابی دروس نظری مقطع كارشناسی
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۱۲:۲۱:۵۷نحوه-ارزیابی-دروس-نظری-کارشناسی-در-نیمسال-دوم-99-98---اطلاعیه-شماره-11

12345