اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی(3): اعلام برگزاری دوره های آموزش مجازی ويژه دانشگاهيان دانشگاههای سراسر كشور

اطلاعیه روابط عمومی(3): اعلام برگزاری دوره های آموزش مجازی ويژه دانشگاهيان دانشگاههای سراسر كشور
سه شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۱۰:۰۰:۵۱

اطلاعیه روابط عمومی(3): اعلام برگزاری دوره های آموزش مجازی ويژه دانشگاهيان دانشگاههای سراسر كشور

اعلام برگزاری دوره های آموزش مجازی ويژه دانشگاهيان دانشگاههای سراسر كشور توسط مجمع مدارس دانشجويی قرآن و عترت (ع) دانشگاه تهران

photo_2020-04-25_11-45-34

12345