اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بارش تگرگ بهاری و آب گرفتگی معابر دانشگاه

گزارش تصویری | بارش تگرگ بهاری و آب گرفتگی معابر دانشگاه
دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹- ۰۸:۳۵:۰۰گزارش تصویری | بارش تگرگ بهاری و آب گرفتگی معابر دانشگاه

12345