اخبار و رويدادها: فعاليت هاي آموزشي دانشگاه از طريق سيستم آموزشي مجازي ادامه دارد.
ورود به سايت

فعاليت هاي آموزشي دانشگاه از طريق سيستم آموزشي مجازي ادامه دارد.
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹- ۱۳:۳۹:۰۴

فعاليت هاي آموزشي دانشگاه از طريق سيستم آموزشي مجازي ادامه دارد.

هيچگونه فعاليت آموزشي به صورت حضوري تا اطلاع بعدي در دانشگاه داير نبوده و تمام فعاليت هاي آموزشي از طريق مركز آموزش هاي الكترونيكي (مجازي) ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، به منظور اجراي دستورات و مصوبات ستاد ملي مديريت كرونا، هيچگونه فعاليت آموزشي به صورت حضوري تا اطلاع بعدي در دانشگاه داير نبوده و تمام فعاليت هاي آموزشي از طريق مركز آموزش هاي الكترونيكي (مجازي) ادامه دارد.

دانشجویان روند اجراي آموزش دروس را روزانه پیگیری نمایند.

دكتر ناصر گودرزي معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه، با توجه به تعدد موضوعات آموزشي، سوالات و دغدغه های دانشجويان، يادآور شد: دانشجويان براي آگاهي از روند اجراي آموزش دروس خود، امتحانات مختلف و موارد مرتبط با امور آموزشي، روزانه بخش محتوي الكترونيكي اساتيد خود و بخش اطلاعيه هاي سايت دانشگاه را مشاهده فرمايند.

به تاکید روابط عمومی دانشگاه دانشجویان اخبار و اطلاعیه ها را از سایت دانشگاه دنبال نمایند.

12345