اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | آیین غرس نهال و تجلیل از پرسنل زحمتکش فضای سبز و باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین غرس نهال و تجلیل از پرسنل زحمتکش فضای سبز و باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸- ۱۱:۲۸:۰۶گزارش تصویری | آیین غرس نهال و تجلیل از پرسنل زحمتکش فضای سبز و باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345