اخبار و رویدادها: امريه ارتباط با صنعت

امريه ارتباط با صنعت
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸- ۱۵:۰۷:۱۳در خصوص امريه در امور مرتبط با دفتر ارتباط با صنعت؛ با توجه به جلسه وزارت عتف موارد ذيل جهت استحضار اعلام مي گردد.
با توجه به امضاي تفاهم نامه وزارت عتف با ستاد كل نيروي مسلح سالانه 250 نفر طي مدت دو سال پس از طي دوره آموزشي در آجا به صورت امريه جذب دانشگاه ها مي شوند كه سهميه اي هم براي دانشگاه صنعتي شاهرود (2 نفر - اعزام 1 تير) در نظر گرفته شده است و متقاضيان مي توانند با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir درخواست خود را ثبت نمايند. 
شرايط احراز مشمولان به شرح زير است:

  • داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري
  • داشتن مهارت هاي مورد نياز و مرتبط با رشته تخصصي
  • داراي حداقل 6 ماه سابقه فعاليت در آزمايشگاه به عنوان دستيارآزمايشگاه و يا همكار پژوهشي در يك پروژه ملي، دفاعي و نوآورانه
  • سپري نشدن بيش از يك سال از تاريخ دانش آموختگي آنان در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكتري

شرح وظيفه كاركنان وظيفه مأمور عبارت است از:

  • همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب مؤسسه تحت نظارت عضو هيأت علمي
  • مستندسازي نتايج و دستاوردهاي تحقيقاتي در راستاي طرح پژوهشي
  • مشاركت در توسعه و ساماندهي همكاري مؤسسه با جامعه و صنعت
  • انجام امور آزمايشگاهي محوله از سوي مؤسسه با نظارت يك عضو هيأت علمي

لازم به ذكر است كه پرداخت هزينه هاي آموزش، حقوق و بيمه كاركنان وظيفه مأمور در بازه هاي زماني مشخص توسط دانشگاه صورت مي گيرد كه مجموع آن براي يك نيروي امريه حدود 15 ميليون تومان در سال مي باشد كه ميزان دقيق آن به صورت ساليانه از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح تعيين و اعلام مي گردد.

326205

amriye

12345