اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | اولین گردهمایی ارتباط صنعت و دانشگاه

گزارش تصویری | اولین گردهمایی ارتباط صنعت و دانشگاه
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸- ۱۰:۳۳:۵۳گزارش تصویری | اولین گردهمایی ارتباط صنعت و دانشگاه

12345