اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری سه دانشجو دانشکده علوم زمین دانشگاه

دفاع از رساله دکتری سه دانشجو دانشکده علوم زمین دانشگاه
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸- ۱۳:۴۶:۰۹

دفاع از رساله دکتری سه دانشجو دانشکده علوم زمین دانشگاه

حجت میرانی مقدم، فاطمه باقری و زهرا بوسلیك سه دانشجوی دکتری دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با کسب درجه عالی دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت میرانی مقدم دانشجوی دكتری آب‌شناسی این دانشگاه در روز شنبه 26 بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " ارزیابی هیدروژئولوژی، هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی قنات‌های مهم دشت گناباد (جنوب خراسان رضوی)" به راهنمایی دكتر غلامحسین كرمی و دكتر رحیم باقری اعضای هیات علمی دانشكده علوم زمین به ترتیب به عنوان استاد راهنمای اول و استاد راهنمای دوم دفاع نمود.

photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۲_۱۶-۱۵-۵۶

این رساله بر اساس نظرهیات داوران شامل اساتید راهنما و دكتر حسین محمدزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دكتر صمد امام قلی‌زاده و دكتر هادی جعفری به ترتیب دانشیاران دانشكده مهندسی كشاورزی و دانشكده علوم زمین این دانشگاه به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله 6 رشته از قنات‌های مهم دشت گناباد مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج ارزشمندی به دست آمد كه گزیده آنها عبارت است از :

ترسیم نقشه همتراز آب زیرزمینی دشت با وجود قنات‌های فعال (روشی جدید و برای اولین بار در دنیا)

تعیین منشا و مكانیسم جریان آب قنات‌ها

لازم به ذكر است چاپ 1 مقاله ISI  در مجله Groundwater و 2 مقاله علمی پژوهشی داخلی  و 3 مقاله كنفرانسی معتبر از جمله دستاوردهای پژوهش فوق می باشد. همچنین 2 مقاله ISI و 1 مقاله علمی پژوهشی نامبرده نیز در دست داوری است.

فاطمه باقری دانشجوی دكتری هیدروژئولوژی این دانشگاه نیز در روز شنبه ۲۶ بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان" تعیین منشا چشمه های كارستی شمال استان خراسان شمالی" به راهنمایی دكتر غلامحسین كرمی عضو  هیات علمی دانشكده علوم زمین دفاع نمود.

photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۲_۱۶-۱۵-۵۶ (2)

این رساله بر اساس نظر هیات داوران شامل استاد راهنما و دكتر حسین محمدزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دكتر هادی جعفری دانشیار و دكتر افشین قشلاقی استادیار دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله  هیدروشیمی و ایزوتوپ های پایدار اكسیژن ۱۸، دوتریم، كربن۱۳، كلر ۳۷ و تریتیم بارش و چشمه های شمال شرق ایران در نزدیكی مرز تركمنستان آنالیز شد و نتایج ارزشمندی به دست آمد كه گزیده آنها عبارت است از :

تعیین خط ایزوتوپی بارش منطقه و تعیین منشا بارش های منطقه

درجه توسعه كارست منطقه

تعیین منشا چشمه ها با روش های مختلف هیدروژئولوژی، هیدروشیمیایی و ایزوتوپهای پایدار و ناپایدار تریتیم

ترسیم حوضه ابگیر چشمه های مهم منطقه و برآورد ارتفاع منطقه تغذیه با ایزوتوپی

لازم به ذكر است چاپ ۳مقاله علمی پژوهشی داخلی و 3 مقاله كنفرانسی معتبر از جمله دستاوردهای پژوهش فوق می باشد.

در ضمن نامبرده بر اساس تفاهم نامه، فرصت مطالعاتی ۷ ماهه خود را در دانشگاه اترخت هلند گذرانده و از آزمایشگاه های تحقیقاتی پیشرفته آن موسسه بهره مند شده اند .

همچنین زهرا بوسلیك دانشجوی دكتری هیدروژئولوژی این دانشگاه در روز یكشنبه 27 بهمن ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان "تعیین منشاء شوری منابع آب زیرزمینی دشت شاهرود با استفاده از تكنیك های هیدروشیمیایی و ایزوتوپی" به راهنمایی دكتر هادی جعفری دانشیار دانشكده علوم زمینن دفاع نمود.

photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۲_۱۶-۱۵-۵۵

این رساله بر اساس نظر هیات داوران شامل استاد راهنما و دكتر حسین محمدزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دكتر غلامحسین كرمی دانشیار و دكتر رحیم باقری استادیار دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله تعیین منشاء شوری آبخوان شاهرود با استفاده از نتایج آنالیزهای هیدروشیمی و ایزوتوپی (ایزوتوپ های پایدار اكسیژن و دوتریم و رادیوایزوتوپ تریتیوم) برای اولین بار با بهره گیری از امكانات دقیق آزمایشگاهی طی دوره فرصت مطالعاتی دانشجو در دانشگاه اتاوا (كانادا) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مهم تحقیق شامل تعیین منشاء شوری آبخوان شاهرود، مكانیسم شوری و اثرات هیدروژئولوژی بر ایجاد و كنترل شوری در این آبخوان ارزشمند می باشد.

لازم به ذكر است چاپ 3 مقاله علمی پژوهشی داخلی و 4 مقاله كنفرانسی معتبر از جمله دستاوردهای پژوهش فوق می باشد.

12345