اخبار و رويدادها: کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی شکست سنگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی
ورود به سايت

کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی شکست سنگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸- ۰۷:۳۷:۵۷

کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی شکست سنگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی

قطب علمی مهندسی معدن کشور با همکاری دفتر روابط بین‌الملل دانشگاه کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی شکست سنگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی با نگرش ویژه برDigital Image Correlation را برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، قطب علمی مهندسی معدن کشور با همکاری دفتر روابط بین‌الملل دانشگاه در در دو نوبت صبح و بعدازظهر مورخ 20 بهمن 1398 میزبان و برگزارکننده کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی شکست سنگ تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی با نگرش ویژه بر Digital Image Correlation بود.

 این کارگاه آموزشی با تمرکز بر دو محور اساسی شامل شکست سنگ تحت بارگذاری کششی و به‌کارگیری فنّاوری پردازش مقادیر برای آشکارسازی فرآیند رشد ترک در نمونه‌های سنگی برگزار گردید که مورد استقبال اساتید دانشکده مهندسی معدن، عمران و دانشکده زمین‌شناسی و دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی این دانشگاه شامل دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین کادر فنی آزمایشگاهی این دانشگاه قرار گرفت.

در بخش نخست مباحث اصلی شامل مبانی شکست در سنگ، آزمایش‌های شکست سنگ، توزیع تنش‌ها و کرنش در فرآیند شکست سنگ تحت بارگذاری کششی با آزمایش برزیلی، تأثیر آنیزوتروپی سنگ در تمرکز کرنش‌ها با روش آزمایشگاهی و عددی و همچنین این مباحث در فرآیند شکست سنگ‌های هتروژن و بیم راک مطرح گردید. در ادامه این مباحث، فنّاوری کمی‌سازی فرآیند رشد ترک با تمرکز بر روی نرخ‌های کرنش و توزیع کرنش در نقاط مختلف نمونه تحت بارگذاری با استفاده از تکنیک همبستگی تصاویر  Image Correlationو پردازش تصویر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و آخرین نتایج و دستاوردهای علمی این فنّاوری در اختیار شرکت‌کننده‌گان و مخاطبان این کارگاه آموزشی قرار گرفت.

در نوبت بخش دوم این کارگاه آموزشی که در نوبت عصر و محل سایت کامپیوتری دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید، موارد فنی و نحوه کارکرد فنّاوری پردازش تصاویر و همبستگی تصاویر در پردازش نتایج مربوط به بارگذاری‌های مختلف بر روی نمونه‌های سنگی به‌صورت عملی و برای دو مورد مطالعاتی مختلف و با استفاده از 2 نرم‌افزار شاخص این فنّاوری مورد بحث قرار گرفت و مخاطبان به‌صورت عملی کل فرآیند فوق‌الذکر اجرا نمودند.

در پایان، کلیه فایل‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده در این کارگاه آموزشی در اختیار شرکت‌کننده‌گان این کارگاه آموزشی قرار گرفت. 

4

800

12345