اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشگاه
ورود به سايت

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشگاه
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸- ۱۵:۱۸:۴۵

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشگاه

مریم برومند سویری دانشجوی دكتری رشته زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خویش دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مریم برومند سویری دانشجوی دكتری رشته زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی این دانشگاه روز دوشنبه مورخ 14 بهمن ماه سال 98 در محل آمفی تئاتر پردیس كشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "تأثیر كودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو آهن بر عملكرد كمی، خصوصیات فیزیولوژیكی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیاهدانه -Nigella sativa-" و با حضور دكتر محمدرضا عامریان نماینده تحصیلات تكمیلی دفاع نمود.

دفاع-از-تز-دکتری-خانم-mix10%

در این پژوهش تأثیر محلول پاشی نانوآهن در سه سطح 0، 1.5 و 3 گرم در لیتر نانواكسیدآهن و دو گونه قارچ میكوریزا به همراه دو باكتری محرك رشد ازتوباكتر و آزوپسردلیوم بر صفات كمی و بیوشیمیایی سیاهدانه مورد بررسی قرار گرفت و در نهــایت با توجه به نتــایج محلول پاشی 1.5 گـرم در لیتر نانوآهن به همراه قارچ G.intvolices مؤثر در افزایش خصوصیات كمی و كیفی سیاهدانه گزارش شد.

از این رساله با حضور دكتر مصطفی حیدری به عنوان استاد راهنما، دكتر احمد غلامی و دكتر  هادی قربانی به عنوان اساتید مشاور با داوری دكتر حمیدرضا اصغری و دكتر مهدی برادران فیروزآبادی از دانشگاه صنعتی شاهرود و دكتر عظیم قاسم‌نژاد داور مدعو از دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان دفاع شد.

سه مقاله علمی-پژوهشی و دو مقاله همایشی از جمله نتایج رساله فوق می باشد.


کلمات کلیدی: #دفاع #رساله #دکتری #دانشکده #کشاورزی
12345