اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جشن گلریزان دانشگاه صنعتی شاهرود برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری | جشن گلریزان دانشگاه صنعتی شاهرود برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸- ۲۰:۱۰:۱۶گزارش تصویری | جشن گلریزان دانشگاه صنعتی شاهرود برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان

12345