اخبار و رویدادها: اطلاعيه بدون آزمون ارشد 99

اطلاعيه بدون آزمون ارشد 99
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸- ۱۴:۱۳:۳۲بدينوسيله به اطلاع می رساند، دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايی پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسی ارشد، برای سال تحصيلی1400-1399 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. شيوه نامه اجرايی، رشته های موجود و همچنين اطلاعيه پذيرش پيوست اين خبر مي باشد.

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون ارشد 99

شیوه نامه بدون ازمون ارشد

رشته های بدون آزمون ارشد 99-1

12345