اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | افتتاح بیستمین نمایشگاه سیار موزه علوم و فنون و فناوری

گزارش تصویری | افتتاح بیستمین نمایشگاه سیار موزه علوم و فنون و فناوری
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸- ۱۲:۰۰:۳۳گزارش تصویری | افتتاح بیستمین نمایشگاه سیار موزه علوم و فنون و فناوری

12345