اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | ارسال دومین محموله کمک های دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری | ارسال دومین محموله کمک های دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸- ۱۰:۵۰:۴۹گزارش تصویری | ارسال دومین محموله کمک های دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

12345