اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | توزیع کمک های ارسال شده دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری | توزیع کمک های ارسال شده دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸- ۰۹:۱۷:۱۸گزارش تصویری | توزیع کمک های ارسال شده دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

12345