اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | ارسال کمک های دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

گزارش تصویری | ارسال کمک های دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸- ۱۰:۴۶:۵۰گزارش تصویری | ارسال کمک های دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود به هموطنان سیل زده سیستان و بلوچستان

12345