اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | مراسم گرامیداشت شهادت جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | مراسم گرامیداشت شهادت جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸- ۱۱:۳۰:۴۰گزارش تصویری | مراسم گرامیداشت شهادت جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345