اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجو دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
ورود به سايت

دفاع از رساله دانشجو دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸- ۱۵:۱۶:۱۶

دفاع از رساله دانشجو دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه

علیرضا نماینده نیاسر دانشجوی دکتری گرایش سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود، از رساله خود تحت عنوان "بررسی تاثیر مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی بر عملکرد لرزه ای دیوارهای بنایی" با کسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا نماینده نیاسر دانشجوی دکتری گرایش سازه دانشکده مهندسی عمران روز دوشنبه 16 دی ماه جاری از رساله خود تحت عنوان "بررسی تاثیر مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی بر عملکرد لرزه ای دیوارهای بنایی" با همراهی دکتر فرشید جندقی علایی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود و  دکتر سید سهیل مجیدزمانی استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ترتیب به عنوان استاد راهنمای اول و دوم دفاع نمود.

این رساله با داوری دکتر فرنوش باسلیقه و دکتر جلیل شفائی استادیاران دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر جعفر سبحانی دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با کسب درجه عالی به اتمام رسید.

چکیده:

. در این تحقیق برای تقویت ساختمانهای بنایی سالم و اسیب دیده ناشی از زلزله از مصالح نوین تحت عنوان مصالح مرکب پایه سیمانی مهندسی شده استفاده شده است. مطالعات آزمایشگاهی و عددی نشان داد که استفاده از این نوع مصالح میتواند تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد ساختمان های بنایی موجود و اسیب دیده ناشی از زلزله داشته باشد. افزایش مقاومت برشی، افزایش اتلاف انرژی و حفظ پایداری ساختمان های بنایی تحت زلزله های شدید به عنوان ویژگی های بارز استفاده از این نوع مصالح می باشد.

لازم به ذکر است تعداد ۳ مقاله کنفرانسی، ۱ مقاله علمی پژوهشی، ۱مقاله چاپ شده و ۱ مقاله دردست داوری در ISI  از جمله دستاوردهای رساله فوق می باشد.

photo_۲۰۲۰-۰۱-۱۳_۱۴-۴۸-۲۱

12345