اخبار و رويدادها: برگزاری كارگاه مهارت های دفاع از پایان نامه و ارائه مقاله درتاریخ 26 دی ماه 98

برگزاری كارگاه مهارت های دفاع از پایان نامه و ارائه مقاله درتاریخ 26 دی ماه 98
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸- ۱۵:۰۶:۲۱photo_۲۰۲۰-۰۱-۰۶_۱۵-۰۰-۵۳

12345