اخبار و رويدادها: امتحان روز دوشنبه 16/10/98
ورود به سايت

امتحان روز دوشنبه 16/10/98
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸- ۱۶:۵۶:۱۳درخواست شوراي صنفي دانشجويان و بسيج دانشجويي جهت شركت در مراسم تشيع پیکر سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، درخواست شوراي صنفي دانشجويان و بسيج دانشجويي جهت شركت در مراسم تشيع پیکر سردار شهيد سپهبد حاج  قاسم سليماني، در جلسه فوق العاده شوراي آموزشي دانشگاه روز  1398/10/15 مطرح و مقرر گرديد امتحانات روز دوشنبه مورخ 1398/10/16دانشجويان شركت كننده در مراسم (با تاييد شوراي صنفي يا بسيج دانشجويي) با هماهنگي مديران گروه معارف اسلامي، گروه دروس عمومي و دانشكده مربوطه در تاريخ 1398/10/23 برگزار گردد.

تاریخ امتحان دانشجویان شرکت کننده در مراسم تشیع پیکر شهید سلیمانی_1

12345