اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | مراسم گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | مراسم گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸- ۱۰:۳۲:۴۰گزارش تصویری | مراسم گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345